Maqui berry a antioxidanty

Jednou z hlavných predností bobúľ Maqui je ich antioxidačný účinok. Mnohé zdroje uvádzajú, že sa jedná o najsilnejší prírodný antioxidant na svete. Antioxidanty majú schopnosť viazať na seba voľné radikály nachádzajúce sa v našom tele, ktoré sú spájané s mnohými chorobami a dokonca aj starnutím. V tejto sekcií vám priblížime nebezpečenstvá spojené s voľnými radikálmi a vysvetlíme, ako vám vedia antioxidanty obsiahnuté v Maqui berry pomôcť v boji proti nim.

Voľné radikály

Voľné radikály sú atómy alebo molekuly s aspoň jedným nespáreným elektrónom. Voľné elektróny spôsobujú, že tieto molekuly sú veľmi reaktívne a snažia sa nájsť iné molekuly, s ktorými by mohli vytvoriť väzbu. Voľné radikály sa takýmto spôsobom dokážu naviazať na molekuly ľudského tela, čo môže mať nepriaznivé účinky.

Ako sa však voľné radikály dostávajú do nášho tela? Ich prítomnosti sa bohužiaľ vyhnúť nemôžeme, pretože vznikajú v tele počas metabolizmu. Voľné radikály v tele vznikajú rozkladom kyslíka a sú vytvárané prakticky neustále. Zvýšená fyzická aktivita má však za následok vyššie požiadavky na kyslík, čím sa zvyšuje aj tvorba kyslíkatých voľných radikálov. Voľné radikály sa môžu do tela dostávať aj z vonkajšieho prostredia, a to napríklad fajčením alebo dýchaním znečisteného vzduchu.

Voľné radikály svojou reaktívnosťou napádajú telové bunky a ich aktivita je spájaná so starnutím a mnohými ochoreniami. Jedná sa napríklad o ochorenia kardiovaskulárne ochorenia spojené s poškodením srdca a ciev, Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu, reumatické ochorenia či určité formy rakoviny. Preto je najlepšie čo najviac sa snažiť ich pôsobnosti vyhnúť, a to napríklad konzumáciou látok s antioxidačnými vlastnosťami.

Antioxidanty

Antioxidanty sú látky obmedzujúce aktivitu kyslíkatých molekúl, medzi ktoré samozrejme patria aj kyslíkové voľné radikály, o ktorých sme písali vyššie. Antioxidačnými účinkami sa vyznačujú mnohé látky, medzi ktoré patria napríklad vitamíny a mnohé iné. Aj telo samotné má schopnosť vysporiadať sa s voľnými radikálmi, avšak iba do určitej miery. Na detoxikáciu organizmu sa preto často používajú rôzne výživové doplnky obsahujúce antioxidanty rastlinného pôvodu, medzi ktoré samozrejme patrí aj Maqui berry. Táto bobuľa juhoamerického pôvodu má silné antioxidačné účinky, ktorými pomáha vášmu telu bojovať proti voľným radikálom a tým detoxikovať váš organizmus.

Antioxidačné účinky Maqui berry sú spôsobené hlavne prítomnosťou dvoch látok, a to delfinidínucyanidínu. Jedná sa o organické látky, ktoré v rastlinách plnia úlohu pigmentu. Maqui berry má vďaka nim svoju typickú farbu. Pre naše telo sú však prínosné vďaka svojim antioxidačným účinkom. Pomáhajú nám v boji proti voľným radikálom, pričom im pomáhajú aj vitamíny obsiahnuté v tejto bobuli, ktoré sú tiež antioxidantmi.